Predaj a poradenstvo vybavenia štadiónov

Našou filozofiou je dodávať zákazníkom vysoko kvalitné produkty a služby, z čoho vyplýva, že nechceme dodávať nízku kvalitu a potom sa „vyhovárať“ na rôzne iné vplyvy, pre ktoré daný produkt nefunguje.

Pre zákazníkov z tohto odvetvia musíme dodávať veľmi kvalitnú a spoľahlivú techniku, ktorá zvládne premiestňovania, skladania a rozkladania a chod v náročnom prostredí. Spoločne s výrobcami, s ktorými od zahájenia tejto činnosti spolupracujeme aj na vývoji, kladieme veľký dôraz na kvalitu jednotlivých komponentov a celkové spracovanie výrobku.

Aby sme vedeli zabezpečiť nielen vysokokvalitné produkty, ale hlavne poradenstvo pri kúpe a inštalácii týchto produktov, tak od roku 2008 sa neustále snažíme zdokonaľovať rôznymi spôsobmi ako napríklad účasťami na najväčších európskych výstavách ISE v Amsterdame a Security v Essene, kde sa od roku 2008 zúčastňujeme každoročne. Tiež náš tím spolupracovníkov bol na niekoľkých školeniach u výrobcov kamier, turniketov LED tabulí.

Návštevami rôznych, hlavne futbalových štadiónov (napr. Barcelona, Madrid, nový Wembley, Mníchov, Moskva, Praha, Hannover, Amsterdam a iné) – nie ako divák ale po dohode s klubom sme boli sprevádzaní osobou zodpovednou za techniku a bezpečnostným managerom, sme získali bohaté skúsenosti, aby sme vedeli poskytnúť bohaté poznatky ohľadne umiestnenia, počtu, veľkosti a iných poznatkov všetkých technických zariadení na štadióne.

V momentálne asi na najmodernejšom futbalovom štadióne na Slovensku v Žiline sme už realizovali montáž kamerového systému, LED tabule, prekládky turniketov, a tiež poskytujeme poradenstvo v technických záležitostiach na štadióne MŠK Žilina, kde máme aj rozpracované viaceré projekty do budúcnosti.

Tiež sa na základe bohatých skúseností s technickým zabezpečením štadiónov (napríklad LM, predkolá UEFA, LM a Corgoň liga v Žiline, reprezentačné zápasy) venujeme aj poradenstvu, a celkovým vypracovaním projektov na zabezpečenie a chod štadiónov po technickej a bezpečnostnej stránke pre komfort divákov a podľa predpisov UEFA.

Na štadióne MŠK Žilina pôsobíme ako dodávateľ, poradca a aj na každom zápase ako technický dozor a obsluha technických zariadení od roku 2004.